Diweddariad i gwsmeriaid: mae effaith COVID-19 wedi effeithio ar argaeledd plotiau ar gyfer y cynllun ar hyn o bryd, ond rydym yn gweithio'n agos gyda darparwyr plotiau er mwyn cyflwyno mwy o dir addas. Darllen mwy.
 

Brynhir

Trosolwg o'r safle

Mae cais cynllunio ar gyfer datblygu ar y safle hwn yn cael ei gwblhau gan ddarparwr y plot (Cyngor Sir Penfro). 

Mae darparwr y plot yn rhagweld y bydd 6 o blotiau ar y safle hwn. Gall nifer y plotiau sydd ar gael amrywio, yn amodol ar ganlyniad diwydrwydd dyladwy y safle

I dderbyn hysbysiadau pan fydd statws y safle hwn yn newid a phan fydd plotiau ar gael, cwblhewch y ffurf we mynegi diddordeb isod.

Mae'r safle hwn yn rhan o ddatblygiad sy'n cael ei gwblhau gan Cyngor Sir Penfro a allai effeithio ar y cynllun a dewisoldeb contractwr yn y cyfnod ymgeisio.

 

Mynegiant o ddiddordeb Brynhir

Eich manylion

Pa fath o eiddo sydd gennych ddiddordeb ynddo?

Sylwch nad yw Hunan Adeiladu Cymru yn gallu rheoli unrhyw un o'i hysbysiadau e-bost sy'n cael eu blocio neu eu trin fel post sothach gan ddarparwyr e-bost (Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo Mail, ac ati). Rydym yn argymell yn gryf y dylid gwirio'ch ffolderau sothach os ydych chi'n disgwyl am unrhyw hysbysiadau gan Hunanadeiladu Cymru a nodi bod unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn ddibynadwy.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich data a'ch preifatrwydd. Treuliwch eiliad yn adolygu ein polisi preifatrwydd data.