Diweddariad i gwsmeriaid: mae effaith COVID-19 wedi effeithio ar argaeledd plotiau ar gyfer y cynllun ar hyn o bryd, ond rydym yn gweithio'n agos gyda darparwyr plotiau er mwyn cyflwyno mwy o dir addas. Darllen mwy.
 

Hygyrchedd

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wefan hon ar gael i bawb. Rydym wedi anelu at sicrhau bod y wefan hon yn cydymffurfio â'r canllawiau canlynol:

 • XHTML 1.0 Transitional
 • CSS 2.0
 • WAI Single A

Er mwyn dilysu ein cod, rydym wedi defnyddio Total Validator.

Mae Total Validator yn declyn meddalwedd cynhwysfawr ar y we sydd wedi'i gynllunio i helpu i ddatgelu a chywiro elfennau sy'n rhwystro hygyrchedd ac annog cydymffurfiaeth â chanllawiau hygyrchedd presennol.

Allweddau Hygyrchedd

Fel ffordd o'ch cynorthwyo chi, mae bysellau mynediad y safle wedi cael eu gosod ar bob un o'r prif gysylltiadau a gellir eu gweithredu'n hawdd trwy ddefnyddio'r bysellau isod.

Os nad ydych chi'n gwybod sut i ddefnyddio allwedd mynediad, dilynwch y cyfarwyddiadau isod: Porwyr ar gyfer Cyfrifiaduron Personol (PCs)

 • Firefox 2+ - daliwch y bysellau ALT a SHIFT i lawr, yna pwyswch rif y bysell mynediad 
 • Safari - daliwch y bysell ALT i lawr a gwasgwch rif y bysell mynediad
 • Chrome - daliwch y bysell ALT i lawr a gwasgwch rif y bysell mynediad
 • Opera 9+ - daliwch y bysell SHIFT ac ESC i lawr a bydd y rhestr o fysellau mynediad yn ymddangos.
 • Internet Explorer 5+ - daliwch y bysell ALT i lawr, pwyswch y bysell mynediad, rhyddhau popeth a phwyswch ENTER

Porwyr ar gyfer Macs

 • Firefox - daliwch y bysellau CTRL ac OPTION i lawr, pwyswch rif y bysell mynediad
 • Safari - daliwch y bysellau CTRL ac OPTION i lawr, pwyswch rif y bysell mynediad
 • Chrome - daliwch y bysellau CTRL ac OPTION i lawr, pwyswch rif y bysell mynediad
 • Opera 9+ - daliwch y bysell SHIFT ac ESC i lawr a bydd y rhestr o fysellau mynediad yn ymddangos