Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai’n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir ar gael i adeiladu arno. Darganfyddwch fwy yma

Dod o hyd i blot

Chwiliwch am safleoedd a phlotiau yn eich ardal chi trwy edrych ar ein map a'n rhestr

Status
Ar hyn o bryd nid oes safleoedd ar gael ar y map rydych yn ei weld. Ceisiwch chwyddo'r llun i gael golwg ehangach. Os na allwch weld unrhyw safleoedd o hyd, yna cofrestrwch i gael hysbysiadau am safleoedd newydd a byddwch ymysg y cyntaf i wybod pan ychwanegir safleoedd newydd.
 • Statws: Yn cael ei adeiladu
Mae'r safle hwn yn cael ei hystyried i'w datblygu gyda darparwr y plot, Llanmoor Homes. Mae darparwr y plot yn rhagweld 5 plot hunan-adeiladu ar y safle hwn (yn ddarostyngedig i gais cynllunio llwydd...
 • Statws: Yn cael ei gynllunio
Mae cais cynllunio ar gyfer datblygu ar y safle hwn yn cael ei gwblhau gan ddarparwr y plot (Cyngor Sir Penfro).  Mae darparwr y plot yn rhagweld y bydd 6 o blotiau ar y safle hwn. Gall nif...
 • Statws: Yn cael ei adeiladu
Mae'r safle hwn yn cael ei ystyried ar gyfer datblygu gan ddarparwr y plot. Nid yw nifer y plotiau sydd ar gael ar y safle hwn wedi'u cadarnhau eto. I dderbyn hysbysiadau pan fydd statws y safle hwn...
 • Statws: Yn cael ei gynllunio
Mae cais cynllunio ar gyfer datblygu ar y safle hwn yn cael ei gwblhau gan ddarparwr y plot (Dinas a Sir Abertawe).  Mae darparwr y plot yn rhagweld y bydd 4 o blotiau ar y safle hwn. Gall ...
 • Statws: Yn cael ei adeiladu
Mae'r safle hwn yn cael ei ystyried ar gyfer datblygu gan ddarparwr y plot. Nid yw nifer y plotiau sydd ar gael ar y safle hwn wedi'u cadarnhau eto. I dderbyn hysbysiadau pan fydd statws y safle hwn...
 • Statws: Yn cael ei adeiladu
Mae'r safle hwn yn cael ei ystyried ar gyfer datblygu gan ddarparwr y plot. Nid yw nifer y plotiau sydd ar gael ar y safle hwn wedi'u cadarnhau eto. I dderbyn hysbysiadau pan fydd statws y safle h...
 • Statws: Ar gau
Mae'r safle hwn wedi cau erbyn hyn ac nid yw ar gael ar gyfer ceisiadau. Gallwch gofrestru i gael eich hysbysu pan ychwanegir safleoedd newydd yn yr ardal hon yn fan hyn neu gallwch ddychwelyd at...
 • Statws: Yn cael ei adeiladu
Mae'r safle hwn yn cael ei ystyried ar gyfer datblygu gan ddarparwr y plot. Nid yw nifer y plotiau sydd ar gael ar y safle hwn wedi'u cadarnhau eto. I dderbyn hysbysiadau pan fydd statws y safle hwn...
 • Statws: Yn cael ei adeiladu
Mae'r safle hwn yn cael ei ystyried ar gyfer datblygu gan ddarparwr y plot. Mae darparwr y plot yn rhagweld y bydd 4 o blotiau ar y safle hwn. Gall nifer y plotiau sydd ar gael amrywio, yn amodol ar ...
 • Statws: Yn cael ei adeiladu
Mae'r safle hwn yn cael ei ystyried ar gyfer datblygu gan ddarparwr y plot. Mae darparwr y plot yn rhagweld y bydd 10 o blotiau ar y safle hwn. Gall nifer y plotiau sydd ar gael amrywio, yn amod...
 • Statws: Yn cael ei gynllunio
Mae cais cynllunio ar gyfer datblygu ar y safle hwn yn cael ei gwblhau gan ddarparwr y plot (Dinas a Sir Abertawe).  Mae darparwr y plot yn rhagweld y bydd 2 o blotiau ar y safle hwn. Gall ...

Allwedd

 • Lluosog
 • O Dan Ystyriaeth
 • Yn Cael ei Gynllunio
 • Ar agor ar gyfer ceisiadau
 • Ar gau

Coch - O Dan Ystyriaeth

Mae hyn yn golygu bod y safle wedi cael ei nodi gan ddarparwr y plot (Awdurdod Lleol / Cymdeithas Dai) fel safle a allai fod yn addas i'w ddatblygu ond mae'n destun gwiriadau hyfywedd cychwynnol. Ar gael ar gyfer mynegiadau o ddiddordebau yn unig.

Ambr - Yn Cael ei Gynllunio

Mae gwaith galluogi yn digwydd i'r safle i sicrhau ei fod mewn cyflwr parod ar gyfer datblygu a / neu mae'n aros am ganiatâd cynllunio. Ar gael ar gyfer mynegiadau o ddiddordebau yn unig.

Gwyrdd - Ar agor ar gyfer ceisiadau

Mae'r plotiau'n barod i'w datblygu gyda phasbortau plot llawn a chaniatâd cynllunio amlinellol yn ei le. Ar gael ar gyfer ceisiadau.

Llwyd - Ar gau

Nid yw'r safle ar gael bellach ar gyfer ceisiadau.