Diweddariad i gwsmeriaid: mae effaith COVID-19 wedi effeithio ar argaeledd plotiau ar gyfer y cynllun ar hyn o bryd, ond rydym yn gweithio'n agos gyda darparwyr plotiau er mwyn cyflwyno mwy o dir addas. Darllen mwy.
 

Llywodraethu

Mae Hunanadeiladu Cymru yn rhan o Grŵp BDC ac mae'n rhannu'r un llywodraethu corfforaethol.

I ganfod mwy am strwythur corfforaethol, strategaeth ac ymrwymiadau busnes cyfrifol y Grŵp cliciwch fan hyn.