Llywodraethu

Mae Hunanadeiladu Cymru yn rhan o Grŵp BDC ac mae'n rhannu'r un llywodraethu corfforaethol.

I ganfod mwy am strwythur corfforaethol, strategaeth ac ymrwymiadau busnes cyfrifol y Grŵp cliciwch fan hyn.