Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai’n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir ar gael i adeiladu arno. Darganfyddwch fwy yma

Llywodraethu

Mae Hunanadeiladu Cymru yn rhan o Grŵp BDC ac mae'n rhannu'r un llywodraethu corfforaethol.

I ganfod mwy am strwythur corfforaethol, strategaeth ac ymrwymiadau busnes cyfrifol y Grŵp cliciwch fan hyn.