Diweddariad i gwsmeriaid: mae effaith COVID-19 wedi effeithio ar argaeledd plotiau ar gyfer y cynllun ar hyn o bryd, ond rydym yn gweithio'n agos gyda darparwyr plotiau er mwyn cyflwyno mwy o dir addas. Darllen mwy.
 

Home

Buddion Hunanadeiladu Cymru

  • Cynllun Llywodraeth Cymru i gefnogi hunan-adeiladu
  • Dewch o hyd i blotiau gyda chaniatâd cynllunio yn eu lle
  • Osgowch dalu elw datblygwr trydydd parti ar adeilad newydd
  • Dim ond ar ôl eu cwblhau y mae'r benthyciadau hunan-adeiladu a ddarperir yn daladwy
  • Mwy o ddewis gyda dyluniad eich cartref

Gwybodaeth allweddol

Mae'r cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi'i sefydlu gan Lywodraeth Cymru i helpu i gael gwared ar y rhwystrau a'r ansicrwydd sy'n atal pobl yng Nghymru rhag adeiladu eu cartrefi eu hunain.

Wrth wneud hynny, bydd tir annatblygedig neu a dan-ddefnyddir yn cael ei drawsnewid yn blotiau addas ar gyfer cartrefi hunan-adeiladu ac i adeiladu cartrefi pwrpasol newydd.

Canfyddwch fwy

 

Bydd blaenoriaethau ar y plotiau ac fe ellir eu gweld ar y tudalennau 'pasbort plot' unigol, ond mae'r cynllun wedi'i gynllunio i weddu i gynifer o anghenion â phosibl ac mae'n agored i bawb yng Nghymru.

Canfyddwch fwy

 

Mae yna ddyluniadau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw ar gael i ddewis ohonynt ar dudalennau pasbort y plot.

Mae'r dyluniadau'n amrywio o ran maint a chost o 2 ystafell wely hyd at 5 ystafell wely.

Bydd effeithlonrwydd ynni yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer bob plot.

Canfyddwch fwy

 

 

Er mwyn cymryd rhan yn y cynllun, rhaid i bob adeiladwr fod wedi'i gofrestru â TrustMark.

Gallwch chwilio ar wefan Trustmark am adeiladwr cofrestredig lleol neu gallwch wahodd adeiladwr hysbys i ymuno â Trustmark ar-lein.

Canfyddwch fwy

 

Mae'r cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi'i sefydlu gan Lywodraeth Cymru i helpu i gael gwared ar y rhwystrau a'r ansicrwydd sy'n atal pobl yng Nghymru rhag adeiladu eu cartrefi eu hunain.

Wrth wneud hynny, bydd tir annatblygedig neu a dan-ddefnyddir yn cael ei drawsnewid yn blotiau addas ar gyfer cartrefi hunan-adeiladu ac i adeiladu cartrefi pwrpasol newydd.

Canfyddwch fwy

 

Bydd blaenoriaethau ar y plotiau ac fe ellir eu gweld ar y tudalennau 'pasbort plot' unigol, ond mae'r cynllun wedi'i gynllunio i weddu i gynifer o anghenion â phosibl ac mae'n agored i bawb yng Nghymru.

Canfyddwch fwy

 

Mae yna ddyluniadau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw ar gael i ddewis ohonynt ar dudalennau pasbort y plot.

Mae'r dyluniadau'n amrywio o ran maint a chost o 2 ystafell wely hyd at 5 ystafell wely.

Bydd effeithlonrwydd ynni yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer bob plot.

Canfyddwch fwy

 

 

Er mwyn cymryd rhan yn y cynllun, rhaid i bob adeiladwr fod wedi'i gofrestru â TrustMark.

Gallwch chwilio ar wefan Trustmark am adeiladwr cofrestredig lleol neu gallwch wahodd adeiladwr hysbys i ymuno â Trustmark ar-lein.

Canfyddwch fwy

 

Sut mae'n gweithio

Cam 1

Cam 1

Defnyddiwch ein gwefan i chwilio am safleoedd, dod o hyd i'ch plotiau, dewiswch hyd at 5 a gwneud cais ar-lein.

Cam 2

Cam 2

Adolygir eich cais ac os bydd yn llwyddiannus dyfernir plot.

Cam 2 alt="Cam 3">

Cam 3

Rydym yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i adeiladwr, cadarnhau eich dyluniadau a'ch costau, a chytuno ar gyllid.

Cam 4

Cam 4

Dyfernir cyllid, cwblheir y gwaith adeiladu, ad-delir y benthyciad a symudwch chi i mewn.

Gwybodaeth ar gyfer...