Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai’n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir ar gael i adeiladu arno. Darganfyddwch fwy yma

Cofrestrwch i gael hysbysiadau safle newydd

Dim byd yn eich ardal chi ar hyn o bryd? Cofrestrwch i gael diweddariadau am safleoedd a byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost pan fydd safle newydd ar gael. 

Eich dewis chwilio
Dewiswch godau post o fewn yr awdurdod lleol hwn
Eich manylion
Pa fath o eiddo sydd gennych ddiddordeb ynddo?
Defnyddiwch ein cyfrifiannell fforddiadwyedd i helpu.
£

Sylwch nad yw Hunan Adeiladu Cymru yn gallu rheoli unrhyw un o'i hysbysiadau e-bost sy'n cael eu blocio neu eu trin fel post sothach gan ddarparwyr e-bost (Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo Mail, ac ati). Rydym yn argymell yn gryf y dylid gwirio'ch ffolderau sothach os ydych chi'n disgwyl am unrhyw hysbysiadau gan Hunanadeiladu Cymru a nodi bod unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn ddibynadwy.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich data a'ch preifatrwydd. Treuliwch eiliad yn adolygu ein polisi preifatrwydd data.