Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai’n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir ar gael i adeiladu arno. Darganfyddwch fwy yma

Dod o hyd i blot

Chwilio am safleoedd a phlotiau yn eich ardal trwy ddefnyddio ein map a'n
rhestr weld

Status

Dangosir 11 safle ledled Cymru

 • Awdurdod lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Statws Yn cael ei adeiladu

Mae'r safle hwn yn cael ei hystyried i'w datblygu gyda darparwr y plot, Llanmoor Homes.

 • Awdurdod lleol Cyngor Sir Penfro
 • Statws Yn cael ei gynllunio

Mae cais cynllunio ar gyfer datblygu ar y safle hwn yn cael ei gwblhau gan ddarparwr y plot (Cyngor Sir Penfro). 

Mae darparwr y plot yn rhagweld y bydd 6 o blotiau ar y safle hwn. Gall nifer y plotiau sydd ar gael amrywio, yn amodol ar ganlyniad diwydrwydd dyladwy y safle

 • Awdurdod lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Statws Yn cael ei adeiladu

Mae'r safle hwn yn cael ei ystyried ar gyfer datblygu gan ddarparwr y plot.

Nid yw nifer y plotiau sydd ar gael ar y safle hwn wedi'u cadarnhau eto.

 • Awdurdod lleol Dinas a Sir Abertawe
 • Statws Yn cael ei gynllunio

Mae cais cynllunio ar gyfer datblygu ar y safle hwn yn cael ei gwblhau gan ddarparwr y plot (Dinas a Sir Abertawe). 

 • Awdurdod lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Statws Yn cael ei adeiladu

Mae'r safle hwn yn cael ei ystyried ar gyfer datblygu gan ddarparwr y plot.

Nid yw nifer y plotiau sydd ar gael ar y safle hwn wedi'u cadarnhau eto.

 • Awdurdod lleol Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
 • Statws Yn cael ei adeiladu

Mae'r safle hwn yn cael ei ystyried ar gyfer datblygu gan ddarparwr y plot.

 • Awdurdod lleol Cyngor Dinas Caerdydd
 • Statws Ar gau

Mae'r safle hwn wedi cau erbyn hyn ac nid yw ar gael ar gyfer ceisiadau.

 • Awdurdod lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Statws Yn cael ei adeiladu

Mae'r safle hwn yn cael ei ystyried ar gyfer datblygu gan ddarparwr y plot.

Nid yw nifer y plotiau sydd ar gael ar y safle hwn wedi'u cadarnhau eto.

 • Awdurdod lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Statws Yn cael ei adeiladu

Mae'r safle hwn yn cael ei ystyried ar gyfer datblygu gan ddarparwr y plot.

Mae darparwr y plot yn rhagweld y bydd 4 o blotiau ar y safle hwn. Gall nifer y plotiau sydd ar gael amrywio, yn amodol ar ganlyniad diwydrwydd dyladwy y safle

 • Awdurdod lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Statws Yn cael ei adeiladu

Mae'r safle hwn yn cael ei ystyried ar gyfer datblygu gan ddarparwr y plot.

Mae darparwr y plot yn rhagweld y bydd 10 o blotiau ar y safle hwn. Gall nifer y plotiau sydd ar gael amrywio, yn amodol ar ganlyniad diwydrwydd dyladwy y safle.

Allwedd

 • O Dan Ystyriaeth
 • Yn Cael ei Gynllunio
 • Ar agor ar gyfer ceisiadau
 • Ar gau

Coch - O Dan Ystyriaeth

Mae hyn yn golygu bod y safle wedi cael ei nodi gan ddarparwr y plot (Awdurdod Lleol / Cymdeithas Dai) fel safle a allai fod yn addas i'w ddatblygu ond mae'n destun gwiriadau hyfywedd cychwynnol. Ar gael ar gyfer mynegiadau o ddiddordebau yn unig.

Ambr - Yn Cael ei Gynllunio

Mae gwaith galluogi yn digwydd i'r safle i sicrhau ei fod mewn cyflwr parod ar gyfer datblygu a / neu mae'n aros am ganiatâd cynllunio. Ar gael ar gyfer mynegiadau o ddiddordebau yn unig.

Gwyrdd - Ar agor ar gyfer ceisiadau

Mae'r plotiau'n barod i'w datblygu gyda phasbortau plot llawn a chaniatâd cynllunio amlinellol yn ei le. Ar gael ar gyfer ceisiadau.

Llwyd - Ar gau

Nid yw'r safle ar gael bellach ar gyfer ceisiadau.