Gomer Road

Trosolwg o'r safle

Mae cais cynllunio ar gyfer datblygu ar y safle hwn yn cael ei gwblhau gan ddarparwr y plot (Dinas a Sir Abertawe). 

Mae darparwr y plot yn rhagweld y bydd 4 o blotiau ar y safle hwn. Gall nifer y plotiau sydd ar gael amrywio, yn amodol ar ganlyniad diwydrwydd dyladwy y safle.

I dderbyn hysbysiadau pan fydd statws y safle hwn yn newid a phan fydd plotiau ar gael, cwblhewch y ffurf we mynegi diddordeb isod.

Mynegiant o ddiddordeb Gomer Road

Eich manylion

Pa fath o eiddo sydd gennych ddiddordeb ynddo?

Sylwch nad yw Hunan Adeiladu Cymru yn gallu rheoli unrhyw un o'i hysbysiadau e-bost sy'n cael eu blocio neu eu trin fel post sothach gan ddarparwyr e-bost (Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo Mail, ac ati). Rydym yn argymell yn gryf y dylid gwirio'ch ffolderau sothach os ydych chi'n disgwyl am unrhyw hysbysiadau gan Hunanadeiladu Cymru a nodi bod unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn ddibynadwy.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich data a'ch preifatrwydd. Treuliwch eiliad yn adolygu ein polisi preifatrwydd data.