Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai’n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir ar gael i adeiladu arno. Darganfyddwch fwy yma

Bettws

Trosolwg o'r safle

Mae'r safle hwn yn cael ei hystyried i'w datblygu gyda darparwr y plot, Llanmoor Homes.

Mae darparwr y plot yn rhagweld 5 plot hunan-adeiladu ar y safle hwn (yn ddarostyngedig i gais cynllunio llwyddiannus), a fydd yn rhan o ddatblygiad o 40 uned. Gall nifer y plotiau sydd ar gael amrywio, yn ddarostyngedig i ganlyniad diwydrwydd dyladwy y safle.

Mynegiant o ddiddordeb Bettws

Eich manylion

Pa fath o eiddo sydd gennych ddiddordeb ynddo?

Sylwch nad yw Hunan Adeiladu Cymru yn gallu rheoli unrhyw un o'i hysbysiadau e-bost sy'n cael eu blocio neu eu trin fel post sothach gan ddarparwyr e-bost (Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo Mail, ac ati). Rydym yn argymell yn gryf y dylid gwirio'ch ffolderau sothach os ydych chi'n disgwyl am unrhyw hysbysiadau gan Hunanadeiladu Cymru a nodi bod unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn ddibynadwy.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich data a'ch preifatrwydd. Treuliwch eiliad yn adolygu ein polisi preifatrwydd data.