Diweddariad i gwsmeriaid: mae effaith COVID-19 wedi effeithio ar argaeledd plotiau ar gyfer y cynllun ar hyn o bryd, ond rydym yn gweithio'n agos gyda darparwyr plotiau er mwyn cyflwyno mwy o dir addas. Darllen mwy.
 

Llansilin

Trosolwg o'r safle

Mae'r safle hwn yn cael ei ystyried ar gyfer datblygu gan Cyngor Sir Powys. 

Nid yw nifer y plotiau sydd ar gael ar y safle hwn wedi'u cadarnhau eto.   Mae'r safle hwn yn rhan o ddatblygiad sy'n cael ei gwblhau gan Cyngor Sir Powys a allai effeithio ar y cynllun a dewisoldeb contractwr yn y cyfnod ymgeisio. 

I dderbyn hysbysiadau pan fydd statws y safle hwn yn newid a phan fydd plotiau ar gael, cwblhewch y ffurflen we mynegi diddordeb isod.   

Mynegiant o ddiddordeb Llansilin

Eich manylion

Pa fath o eiddo sydd gennych ddiddordeb ynddo?

Sylwch nad yw Hunan Adeiladu Cymru yn gallu rheoli unrhyw un o'i hysbysiadau e-bost sy'n cael eu blocio neu eu trin fel post sothach gan ddarparwyr e-bost (Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo Mail, ac ati). Rydym yn argymell yn gryf y dylid gwirio'ch ffolderau sothach os ydych chi'n disgwyl am unrhyw hysbysiadau gan Hunanadeiladu Cymru a nodi bod unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn ddibynadwy.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich data a'ch preifatrwydd. Treuliwch eiliad yn adolygu ein polisi preifatrwydd data.